Chuyên mục chia sẻ thủ thuật, kinh nghiệm và các kiến thức sử dụng máy tính, Internet, Ghost, Website, Phần mềm, VPS, Hosting, Domain… Giúp bạn tiến nhanh hơn trong qua trình kinh doanh, kiếm tiền từ internet.

Hướngdẫn cài đặt và sử dụng FastStone Capture – Quay phim chụp anh màn hình

FastStone Capture là phần mêm chụp ảnh màn hình rất nhỏ gọn, nhiều chế độ chụp khác nhau giúp bạn lưu lại ảnh màn hình phục vụ cho công việc cá nhân. FastStone Capture còn cùng cấp nhiều công cụ chỉnh sửa để giúp lưu ảnh với thông số và kích thước phù hợp nhất. […]