Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. E đang dùng HKBoot 2017, thử cập nhật ứng dụng trong “PETools.wim” . Nhưng khi vào winpe vẫn load phiên bản cũ, em phải unmount rồi mount lại nó mới load ứng dụng mới, có phải do PECmd hok anh, chỉnh thế nào để nó tự nhận lun ạ