TƯ DUY TRIỆU PHÚ

Thành công không đơn giản chỉ nói, chất liệu tạo nên thành công là sự kiên trì, thái độ tích cực, đam mê học hỏi và sáng tạo liên tục, trên bước đường thành công luôn có bóng dáng của thất bại đi cùng như hình với bóng, quan trọng là ta phải biết xem thường chúng, đạp chúng để bước lên phía trước.

HỌC ĐIỀU KHÔN NGOAN

Muốn thành công phải học từ những người thành công, kinh nghiệm và kiến thức của họ sẽ giúp ta đốt cháy giai đoạn, hạn chế được nhiều rủi ro. Đừng tự cao cho rằng mình giỏi, mình biết tất cả, mình không cần ai chỉ bảo, để tự trải nghiệm và chuốt lấy thất bại, vì đã có người giúp ta làm việc đó rồi.

TỰ DO TÀI CHÍNH

Kiếm tiền có trăm ngàn cách, tại sao phải làm nô lệ cho tiền bạc, chỉ có con đường tạo ra thu nhập thụ động, ngay khi ngủ tiền cũng tự động chạy vào túi mình, đó mới chính là giải pháp khôn ngoan nhất để đi đến tự do tài chính! Chỉ có 10% con người trên thế giới này đã tin và họ đã sung sướng.


[courses columns=”4″ number=”8″ order=”date”]

[posts number=”8″ order=”random” category=”13″]