Hướngdẫn cài đặt và sử dụng FastStone Capture – Quay phim chụp anh màn hình

FastStone Capture là phần mêm chụp ảnh màn hình rất nhỏ gọn, nhiều chế độ chụp khác nhau giúp bạn lưu lại ảnh màn hình phục vụ cho công việc cá nhân.
FastStone Capture còn cùng cấp nhiều công cụ chỉnh sửa để giúp lưu ảnh với thông số và kích thước phù hợp nhất. Ngoài ra FastStone Capture còn hỗ trợ quay phim màn hình và chỉnh sửa video khá chuyên nghiệp.

Download Setup: https://goo.gl/s5wmkk
Download Portable: https://goo.gl/LIXrn1

User Name: chiasetutam.com
Registration Code: AXAQX-RRMBV-LZHRZ-QMAWI

  • Leave Comments

%d bloggers like this: